باکس آفیس

عنوانفروش آخر هفتهفروش کلهفتهبودجه
Glass Glass$40.3M$40.3M1$20M
The Upside The Upside$15.0M$43.3M2$37.5M
Aquaman Aquaman$10.2M$304.2M5$160M
Doragon bôru chô: Burorî - Dragon Ball Super: Broly Doragon bôru chô: Burorî - Dragon Ball Super: Broly$9.8M$20.2M1$8.5M
Spider-Man: Into the Spider-Verse Spider-Man: Into the Spider-Verse$7.6M$158.6M6$90M
A Dog's Way Home A Dog's Way Home$7.2M$21.4M2$18M
Escape Room Escape Room$5.6M$41.0M3$9M
Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns$5.2M$158.7M5$130M
Bumblebee Bumblebee$4.8M$116.0M5$135M
On the Basis of Sex On the Basis of Sex$3.9M$16.8M4$20M